Hero background
English Loopbane Kontak Insigte Login
DiensteInsigteKontak

Direkteure en Uitvoerende Beamptes Aanspreeklikheidsversekering (D & O)

Deur Bert Kleinhans, 15 Februarie 2019

Direkteure en uitvoerende beamptes aanspreeklikheidsversekering is een van die dekkings in die korttermynversekeringsbedryf wat die meeste oor die hoof gesien word en tog is dit seker een van die belangrikste dekkings vir enige besigheid. Dit het hoofsaaklik ten doel om finansiële beskerming vir direkteure en uitvoerende beamptes in hul persoonlike hoedanigheid te bied. Hul posisie plaas hul persoonlike bates op risiko.

Hierdie dekking is 'n noodsaaklikheid vir die beskerming van die persoonlike belange van direkteure en uitvoerende beamptes wie aanspreeklik gehou kan word vir oortredings en onregmatige dade in die uitvoering van hul bestuursverantwoordelikhede. Dit kan onder andere insluit pligsversuim, wanbestuur, foute, misleidende verklarings, verswygings en die versuim van rekenkundige en finansiële maatskappye om finansiële onreëlmatighede te openbaar.

'n Derdeparty (eiser) het die reg om gesamentlik en afsonderlik teen die maatskappy sowel as die direkteure of bestuurders in hul persoonlike hoedanigheid op te tree wat tot aansienlike regskoste en siviele eise kan lei. Regsverdedigingskoste is baie duur aangesien daar van regspraktisyns met die nodige kennis en kundigheid gebruik gemaak moet word om die eis teen te staan. D & O versekering wat hierdie verdedigingskoste dek en verseker dat die maatskappy se kontantvloei onveranderd bly, is onontbeerlik.

Direkteure belê dikwels hul eie persoonlike welvaart in die besigheid en is hul finansiële posisie dus direk aan die finansiële gesondheid van die maatskappy gekoppel. 'n Eis kan dus hul familie se finansiële sekuriteit sowel as persoonlike bates direk beïnvloed. 'n Uitgerekte regsproses wat jare kan neem, kan tot 'n baie stresvolle en traumatiese tydperk vir die familie lei.

Direkteure en bestuurders is ook blootgestel aan eise deur aandeelhouers/derdepartye wanneer hulle beweer dat die aandeelprys deur die nalatige optrede van die amptenare beïnvloed is. Kubermisdaad is 'n al groter-wordende risiko vir uitvoerende amptenare. Dit is verder selfs moontlik dat direkteure en bestuurders strafregtelik vir die dood van personeellede aanspreeklik gehou kan word deurdat hulle na bewering nie 'n veilige werksomgewing gebied het nie. Bogemelde onderstreep die noodsaaklikheid van D & O dekking vir regskoste.

By alle besighede, hoe groot of klein ookal en selfs gemeenskapsverenigings wat aan sekere wetgewing moet voldoen, is die direkteure en uitvoerende beamptes aan eise blootgestel. Daarbenewens bestaan die direksies van sommige entiteite dikwels uit vrywilligers wat nie oor die nodige kennis en ondervinding beskik nie. Hulle is meestal onbewus van die omvang van hul verantwoordelikheid en hul persoonlike blootstelling deur die neem van of versuim van aksies.

Daar is 'n toenemende bewustheid by die algemene publiek van hulle regte om van direkteure in hul persoonlike hoedanigheid te kan verhaal waar besighede nie op 'n verantwoordelike wyse bestuur word nie.

D & O aanspreeklikheidsversekering word deur 'n aantal spesialis-onderskrywers hanteer en daar rus 'n plig op makelaars om dit onder hul kliënte se aandag te bring.

Kontak gerus een van ons kundige adviseurs indien u verdere inligting verlang.

Bostaande is slegs ter inligting en is geensins advies nie. Boshoff Visser Konsult Edms. Bpk. raai alle lesers aan om met 'n kundige finansiële adviseur in verbinding te tree voordat enige besluite geneem word.